Profesionalita Kvalita na vysoké úrovni!
Zkušenosti Na trhu již více než 10 let!
Cena Vynikající cena / kvalita

Podporujeme

Naše společnost cítí určitou povinnost starat se mimo naše klienty i o svět kolem Nás. Snažíme se pomáhat ve věcech, které považujeme za potřebné a prospěšné pro širokou veřejnost. Jsme Vám vděčni za vaši přízeň, která nám umožňuje dělat svět kolen nás lepším.

Děkujeme.Prostřednictvím darovacích nebo reklamních smluv dlouhodobě a pravidelně podporujeme


Házenkáře ze Sportovního klubu Žeravice

Nákupem reklamní plochy jsme v roce 2010 podpořili zakoupení dodávkového automobilu Renault Kangoo pro potřeby Pečovatelské služby Sociálních služeb města Přerova.

Přerovský jazzový festival s mezinárodní účastí.

Jednorázově jsme prostřednictvím darovacích či reklamních smluv podpořili

 • >>   pořízení historického praporu u příležitosti oslav 100. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů v Rychlově
 • >>   odstranění následků povodní v Troubkách v r. 2010
 • >>   odstranění následků povodní v Hrádku nad Nisou v r. 2010
 • >>   financování zařízení a humanitární akce v oblasti sociální péče Sportovních klubů strážníků města Přerova
 • >>   provoz fotbalového klubu SC Stará Ves
 • >>   projekt k odstranění následků povodní v České republice v r. 2009 humanitární organizace Člověk v tísni, o.p.s.
 • >>   uspořádání plesu Českého svazu chovatelů v Želatovicích
 • >>   sportovní činnost fotbalistů 1. FC Přerov o.s.
 • >>   mladé fotbalisty FKM Přerov
 • >>   národní házenkáře I. NH Brno
 • >>   nákup dataprojektoru ISŠ Technické v Přerově
 • >>   vydání publikace Městský park Michalov 1904 – 2004.
 • >>   Iniciovali jsme, organizujeme a podporujeme stavební obnovu Kaple Sv. Marka v Žeravicích.